Sevgi Neydi?

Değerli Okurlarımız,

“Düzyazı bir yürüyüştür, şiir ise bir dans. Düzyazı yürüyüş gibi en az hareket ettiren yolu yani düz hattı izler; şiir ise dans gibidir hiçbir yere gitmez kendi içinde son bulur.”

diyor, Valery.

Sevgi Neydi? ise yürüyüş ve dansın yoldaki diyalektik uyumudur. Uyum ne kadar estetik ve bağımsızsa Sevgi Neydi? o kadar net ve ketum; uyum ne kadar slogan ve hiyerarşiden uzaksa Sevgi Neydi? o kadar sanatsal ve kalıcıdır.