Jack London – Aforizmalar

İnsan, demir bir tarifeye göre ceza öder, çünkü güçsüzlüğü dengeleyen bir güç vardır. Her inişin bir çıkışı, her tanrısal imgenin eşdeğer zamanda aşağılık kimselere özgü bir çamurluğu vardır.

Gençlik, kocamış yaşın enkazına küçümseyerek bakar.

Elinizi katrana değdirmezseniz pisliğini size bulaştırmaz, gel gelelim katranın bu kadar bulaşıcı olduğunu bilseler de elini bu pisliğe bulaştırmaya hevesli birçok insan vardır.

Erkekler, sokulgan yaratıklar grubundan olup, zaman içerisinde evrim geçirerek
uygarlaşmışlardır.

Felsefe çoğu zaman kişinin kendi İSTEKLERİNİ ifade etme şeklidir.

Fotoğraflar yalan söylemez fakat gerçeği de tam olarak yansıtmazlar.

Dişisine kötü davranan tek hayvan insandır.

Yazar: Jack London
Çeviri: Serdar Berber

Jack London International