”Bekler”

Bekler
Bizi de elbet
Gözündeki yolumuzun hayaliyle kim bilir
Gül yanaklı bir sevgili
Mutlaka bekler

Düşünde mutluluk hayaliyle
Dilinde bir türkü tutturur ve der ki
“Böyle miydi senin ile ahdımız
Yollarına kar mı yağdı gelmedin”
Çağırır mecnununu
Çağırır da gelmez sanırMecnun odur ki yanar yüreği
Yanar ki har olur
Har ki volkan da bir lav gibi büyür
Kül dahi etmez hani
Bekler

Yüzünde buruşuk bir kâğıt gibi olur gülüşü
Güler
Güler de sezdirmez ağladığını
Yağmura karşı gerer göğsünü
Gerer de gözyaşlarına birkaç yabancı damla kaçırır
Bekler

Kollarını açmış vaziyette
Yağmur kesilir
O bekler hala
Gelsin diye bekler bekler durur
Hiç ses çıkarmaz durur olduğu yerde
Sessizlik çıldırtır hani
Bekler

Başında oyalı yazma olmasa da
Çeyiz sandığı karşısında bir gelin
Avutarak kendini
Bekler

Göğsünde hafiften bir kıpırtı
Dudakları ve elleri titrer
Bekler
Mahzeninde bir yerler titrer

Yazar : Erhan Özgen